Aktualita, která radši neměla vyjít

Většinou se proti hormonální antikoncepci (HA) nevymezujeme, protože je věc každé ženy, jak se chrání a naším cílem není malovat černé scénáře a strašit. Když se ale na stránkách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 19. 8. 2021 objevila aktualita, která popírá dosavadní vědecká zjištění o nežádoucích účincích HA, musíme se ozvat.

V článku s názvem Popularita hormonální antikoncepce klesá neznámý autor v úvodu píše: Paradox aktuálních trendů sexuálního života: doba potřeby „efektivní ochrany před neplánovaným otěhotněním“ se prodlužuje, zatímco popularita hormonální antikoncepce u žen klesá. Vyplývá to z dosavadních výsledků výzkumu Současná česká rodina, na němž se podílejí i pracovníci katedry demografie a geodemografie PřF UK. Nezájem o HA se vysvětluje slovy: Prosazuje se negativní postoj k syntetickým hormonům či lékům obecně, který však není vědecky podložen a jedná se spíše o vnitřní pocit žen. Což je tvrzení, které mi vyrazilo dech (a nejen mně) a chci zde na něj reagovat výčtem nežádoucích účinků a objevených biochemických mechanismů – S ODBORNÝMI ZDROJI. I když nejde o ucelenou vědeckou rešerši, můžete je použít jako odrazový můstek pro své další pátrání. V zápatí každého odborného článku najdete v seznamu literatury citace dalších odborných článků. V některých případech odkazuji na filmy nebo pořady, které se tématu podrobně věnovaly a mohou být pro čtenáře stravitelnější než vědecká angličtina.

Sex Hormone Biding Globulin (SHBG) je bílkovina, která na sebe váže pohlavní hormony (estrogeny a testosteron), které jsou jinak volně dostupné v krvi, a tak je dočasně deaktivuje. Molekuly SHBG jsou v krvi stále přítomné, v určitých obdobích se ale jejich množství zvyšuje – přirozeně to nastává po porodu. Menší množství pohlavních hormonů v krvi snižuje libido. Po porodu se to hodí, protože je v zájmu jak rodičky, tak dítěte, aby hned nedošlo k novému otěhotnění. Kombinovaná HA množství SHBG v krvi zvyšuje, a tím snižuje množství dostupných pohlavních hormonů. Pokud cítíte při užívání HA ztrátu libida, je to vědecky podložené. https://helloclue.com/articles/cycle-a-z/sex-hormone-binding-globulin-shbg-101

Výběr vhodného partnera pomocí čichu je dalším vědecky podloženým “pocitem”. Feromony vnímají i lidé a díky nim se dokážou geneticky vhodně spárovat. Pokud jim to HA nenaruší. S geneticky méně vhodným partnerem může u potomků častěji docházet ke geneticky založeným problémům. Když se to stane u jedné generace, nemusí se ještě dít nic hrozného. Představte si ale, kam až to může zajít, pokud si 10. nebo 20. generace zase znovu vybere geneticky nekompatibilního partnera. Vzpomeňte třeba na degeneraci šlechtických rodů. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10885737504-clovek-to-je-veda/214562260500001-pod-vlivem-hormonalni-antikoncepce

Trombóza, “krásné” téma, kombinovaná HA zvyšuje riziko trombózy 3-5x. Jasně, v celkových číslech to nejsou “náklaďáky s mrtvolami”. Ovšem když se to stane vám, postihne to 100 % vás. Ale můžete se utěšovat, že tisíci dalších lidí se nic nestalo. Přinejmenším by se toto riziko nemělo podceňovat a uživatelka by na něj měla být výslovně upozorněná. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22577198/

HA prokazatelně mění mozkovou tkáň, funkčně i strukturálně, ovlivňuje oblasti týkající se poznávacích funkcí i emocí. Může to něco znamenat, nemusí, moc se toho zatím neví. Upozornil vás na to gynekolog? https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.556577/full

Hormonální disrupce, tedy porušení mechanismu tvorby hormonů, což ovlivňuje celé fungování těla. Dobrou zprávou je, že po vysazení HA zpravidla odezní.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5100613/

Kancerogenita estrogenů není jednoduché téma, protože jde i o množství podaného estrogenu, interakce s dalšími podanými látkami atd. Článek je v češtině, kdo chcete proniknout do tajů rakovinotvornosti estrogenu. https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps13/genotox/web/pages/09_hormonalni.html

Zbytky HA a léků zatím nedokážeme z pitné vody vyčistit a už současné koncentrace mění samečky ryb a žab na samičky. Téma je složité, protože ke kontaminaci zřejmě dochází i velkochovem hospodářských zvířat. Nevím ale, jestli bychom se zrovna tím měli utěšovat. Skvělý film Hormonální akvárium: https://vimeo.com/193498652

O zatěžování jater jsem psala už na blogu Pesarshopu, ovšem zapomněla jsem si zapsat zdroj. Což ale nevadí, protože takových článků se najde dost. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8631189/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2191822/
https://www.pesarshop.cz/blog/zvyseni-ucinnosti-ha/

Vliv HA na psychiku podle neoddiskutovatelné dánské studie. Dánové mají už desítky let přesně vedené záznamy, kdo jaká užívá léčiva, a když pak hledají a nacházejí souvislosti, není to moc k rozporování, tak robustní studie jsou vzácné. Pravděpodobnost, že budete díky HA brát antidepresiva, stoupá o 23 %.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27680324/

Ani zadržování vody a otoky nepatří mezi pocity a ani si to nenechte vysvětlovat tak, že moc “žerete” a můžete si za to samy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849969/

A na závěr můj oblíbený metabolismus svalů a nárůst svalové hmoty. S HA je prokazatelně menší. Takže se vám může stát, že budete cvičit jak o život a jediné, co z toho budete mít, budou bolavé svaly a žádný pokrok. https://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090417084014.htm

Vlastně, nesmím zapomenout na potraty. To je můj rudý hadr před očima. Protože když už teda nechcete HA brát, tak pak “nebrečte a nechoďte na potrat, můžete si za to samy”. NIKDO nemá právo komukoli mluvit do volby antikoncepce, tím méně ženu jakkoli znejisťovat v jejím právu rozhodnout, kolik a kdy chce mít dětí. A spoiler alert: Počet potratů klesá, porodnost nestoupá a HA se přitom užívá čím dál méně. Asi zázrak. Můžeme si to možná ještě vysvětlit tím, že plodnost díky stresu a dalším faktorům klesá. Naštěstí máme jistotu, že to není kvůli HA, protože proč by mělo těch 11 výše uvedených vedlejších účinků ovlivňovat zrovna i plodnost, že…  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2426020-v-cesku-klesa-pocet-interrupci-i-uzivatelek-antikoncepce-je-za-tim-i-mensi-zajem-o

Nebo holt lidi hledají jinou zábavu, než je hluboce vkořeněný sexuální pud. Ne, tohle není z mé hlavy, to je jeden z argumentů neznámého autora. Ale abych byla fér – ta aktualita není vědeckým dílem a nelze ji takto závazně brát. Nemáme k dispozici důležité informace týkající se metodologie, cílů výzkumu atd., což může vést k celkovému nepochopení jak záměru výzkumu, tak jeho výsledků. Tak, jak je předkládaná, vzbuzuje studie řadu otázek, například ohledně velikosti a výběru vzorku respondentů. Věta z konce aktuality: Tazatelé spolupracující agentury SC&C jsou právě v terénu a oslovují k účasti vybrané domácnosti…, mě nijak neuklidnila. Nejsem si jistá, že tento typ sběru dat povede k potřebné upřímnosti. Je ale opravdu potřeba vzít v potaz, že aktualita nepopisuje výzkum podrobně a moje postřehy jsou opravdu jen postřehy, ne závěry.

Dále mě zaujala terminologie. Třeba “sexuální život” ve smyslu “kdy začínají se sexuálním životem”. O co přesně jde? Vždyť sexualita a sexuální život nejsou jen o souloži a pojetí každého člověka může být a nejspíš i bude jiné. Začíná sexuální život mladistvých líbáním a voděním za ruku? Za mě klidně ano. Vypovídá to o prvním penetrativním pohlavním styku? Doufám, že ne. Zda to výzkum rozlišuje, zatím nevíme.

Nebo otázka: “Kdo obvykle rozhoduje o používání ochrany?” Ženy mají podle výzkumu hlavní slovo při určování způsobu ochrany. Co to ale přesně znamená? Moje tělo, moje volba, těžko mi bude někdo nařizovat, co musím používat. Antikoncepce je ale vždy o dohodě. Zajímavě s tím koresponduje skutečnost, že 46 % mužů (téměř polovina) vnímá, že se podílejí na rozhodování stejnou měrou. Přijde mi škoda, že čísla v tomto grafu nejsou uvedená podrobně. Dále by mě zajímalo, jak rychle dospěli partneři k dohodě ohledně antikoncepce. Kolik metod vyzkoušeli, než našli tu, na které se shodli.

Jakou radost jsem měla, když jsem zjistila, že podle výzkumu 86 % respondentů používá nějaký způsob nehormonální antikoncepce! A 13 % využívá kombinaci metod! Přijde mi velká škoda, že se v té aktualitě nedrželi vyhodnocení toho, co zkoumali, protože to téma je zajímavé samo o sobě.

A ještě víc mě mrzí, že takový článek byl publikovaný stránkách významné univerzity a vyhlášené fakulty. Slovy jednoho z čtenářů, Petra Fridricha: Upřímně si myslím, že by se k tomuto příspěvku Univerzita Karlova měla postavit úplně jinak a na svém profilu ho nikdy nepublikovat. Je to velmi kontroverzní přístup, který v podstatě diskredituje jak samotnou studii, tak instituci jako takovou. S tím naprosto souhlasím.

Za Nehormonálku

Kateřina Makrlíková